ทายใจจากการตอบปัญหา

q

ทายใจจากการตอบปัญหา เป็นคำถามและคำตอบ พร้อมคำอธิบายคำตอบที่ดีมากๆ ครับ จำหรือจดให้ดีนะครับ กับคำตอบของคุณที่เลือก เพราะจะบ่งบอกความเป็นตัวเองของคุณได้ดีมากๆ ถ้าพร้อมแล้วก็เริ่มกันเลย

ถ้าคุณมีไข่ไก่ คุณจะวางไว้ที่ไหน

ก. ตู้ถ้วยชาม
ข. บนต้นไม้
ค. ข้างถนน
ง. ริมแม่น้ำ

คุณเดินไปเจอบ้านหลังหนึ่ง คุณจะ

ก. เคาะประตูบ้าน
ข. เดินตรงเข้าข้างในบ้าน
ค. เดินไปรอบๆ

– ภายในบ้าน คุณเห็นเทียน 20 อัน จำนวนเทียนที่คุณจะจุด (ใส่จำนวน)

– คุณเจอถ้วยเบียร์ คุณจะรินเบียร์ในถ้วย (ใส่เปอร์เซนต์)

– คุณเดินไปที่ทะเลสาบ จำนวนหงส์ที่คุณปราถนาจะเห็น (ป้อนจำนวนตัวเลข)

คุณพบเรือที่ทะเลสาบ คุณจะ…

ก. ใช้เรือ
ข. ว่ายน้ำข้ามทะเลสาบ
ค. ตัดต้นไม้แล้วสร้างเรือใหม่

มาดูคำตอบกันดีกว่า

คำอธิบายผลการทดสอบของคุณ…

ไข่ไก่ แสดงถึง ความสัมพันธ์ (Relationships) คุณเลือก…

ในตู้ถ้วยชาม – คุณจะสงวนความสัมพันธ์มาก
บนต้นไม้ – คุณคาดหวังความสัมพันธ์จากเพื่อนคุณมากเลย
ข้างถนน – คุณจะไม่ค่อยสงวนความสัมพันธ์
ริมแม่น้ำ – ความสัมพันธ์ของคุณมักจะขึ้นอยู่กับโชคชะตา

บ้าน แสดงถึง โอกาส (Opportunity) คุณเลือก…
เคาะประตูบ้าน – คุณจะระมัดระวังในการหาโอกาสสร้างสัมพันธ์ และไม่ค่อยปล่อยโอกาสให้ลอยนวล
เดินตรงเข้าข้างในบ้าน – คุณจะไม่ปล่อยโอกาสให้ผ่านไป แต่ต้องระวังความเร่งรีบโดยไม่ใตร่ตรองนะ เพราะจะก่อปัญหาให้คุณ
เดินไปรอบๆ – คุณมักจะปล่อยโอกาสผ่านไป หรือบางทีคุณจะไม่มีเซนซ์ในเรื่องนี้เลย

เทียนไข แสดงถึง ความใจกว้าง ความใจดี (Generousity)

คำอธิบาย ยิ่งคุณเลือกจุดเทียนมากเท่าไร ความใจกว้างของคุณจะมากเท่านั้น

แก้วเบียร์ แสดงถึง ความเอาใจใส่ในความสัมพันธ์ ยิ่งคุณรินมากเท่าไร คุณจะเอาใจใส่มากเท่านั้น
จำนวนหงส์ แสดงถึง จำนวนเพื่อนสนิท ยิ่งตัวเลขยิ่งมาก เพื่อนสนิทของคุณก็จะมากตาม

วิธีการข้ามแม่น้ำ แสดงถึง การเผชิญปัญหาของคุณ

ใช้เรือ – คุณเป็นคนตรงไปตรงมา และเป็นคนติดดินที่สุด
ว่ายน้ำข้ามทะเลสาบ – คุณมักจะเลือกการแก้ปัญหาด้วยวิธีการยากๆ
ตัดต้นไม้แล้วสร้างเรื่อใหม่ – คุณเป็นประเภท One Man Show บางทีผลที่ได้จะไม่ค่อยคุ้มค่าเท่าไร

รับซื้อเพชร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *